ZŠMR

Homepage Header

Křesťanská ZŠ v Kladně – Kročehlavech

Den bez tašky

Osmáci nám připravili den plný legrace a smíchu – Den bez tašky. Kdo chtěl, mohl přijít do školy bez tašky a místo ní si učení donést v …. Divili byste se, co všechno naše děti vymyslely (kufry, kočárky, uzlíčky, krabice,…
Číst více

Sestra Petra

V posledním čase naši školu navštěvují vzácní hosté. Jedním z nich je i sestra vincentka Petra Součková. Bývalá žákyně školy pracuje v řádu sv. Vincence de Paul. Duchovním posláním společenství sester je prokazovat skutky milosrdenství v pokoře, prostotě a lásce.…
Číst více

Vzácná návštěva

Naši školu navštívil arcibiskup Jan Graubner. Měli jsme jedinečnou možnost s ním pohovořit. Dozvěděli jsme se o jeho dětství, o cestě ke kněžství, co rád dělá, jak vypadá jeho všední den … Celým povídáním prozařovala láska k Bohu, radost ze…
Číst více

Děti učí děti

Obvyklé bývá, že ve škole učí učitelé. U nás tomu tak není. V některých hodinách učí osmáci osmáky. Potom se nabízí otázka, k čemu učitele vlastně máme. Nevím, ale takhle mě to vážně baví.

Rekordy v ZMO

Máme radost spolu se žáky, kterým se při posledním tréninku povedlo překonat své osobní výsledky v počítání základních matematických operací do 100 v čase 7 minut. Martin Vaněk bez jediné chyby a počet 177 správně, Svůj osobní rekord překonala Tianka,…
Číst více

Zápis do 1. ročníku

Děti jdou do školy

Zájemci o přijetí si mohou stáhnout Žádost o přijetí .odt .pdf a Dotazník pro rodiče .odt .pdf . Doporučujeme, abyste si požádali o konkrétní čas zápisu vyplněním krátkého formuláře. Zákonný zástupce dítěte prokáže svou totožnost občanským průkazem, předloží vyplněnou a…
Číst více

Řím

Na konci března se skupina žáků vydala na pětidenní výlet do Říma. Průvodcem po významných památkách nám byl P. Chleborád. Zážitků jsme si dovezli všichni mnoho. Navštívili jsem všechny čtyři papežské baziliky. Žasli jsem v Koloseu. Usebrali jsme se v…
Číst více

Živá přednáška

Malé i větší žáky velice potěšila živá přednáška chovatele doc. Mgr. Oldřicha Kopeckého, Ph.D, a studentky České zemědělské univerzity v Praze Elišky Robošové. Přednáška se týkala plazů a obojživelníků. Žáci ani nedutali, mohli si na živočichy dokonce sáhnout. Velký úžas…
Číst více