ZŠMR

Školné a další platby

Školné

Školné činí 400 Kč, za druhého sourozence 300 Kč, za třetího 200 Kč na dítě měsíčně. Je možné požádat o slevu.

Výše školného může být pro další školní rok upravena rozhodnutím ředitelky školy.

Školné se platí do 25. dne příslušného měsíce, lze platit jednorázově na delší období dopředu. Do poznámky pro příjemce v bankovním příkazu uveďte „Školné“, příjmení, jméno dítěte, období.

Číslo účtu: 2400831734/2010 (FIO banka).

Škola zajišťuje ze školného úhradu nákladů, které nelze hradit z dotace MŠMT ČR, například opravy školní budovy.

Kroužky

Platí se od října 150 Kč měsíčně. Rodina platí dva kroužky, další kroužky má zdarma.

Do poznámky pro příjemce v bankovním příkazu uveďte název kroužku, příjmení, jméno dítěte, období.

Školní družina (1. až 5. třída)

Platí se od září 150 Kč měsíčně, při docházce 2x týdně 75 Kč, při docházce 1x týdně je poplatek nulový.

Do poznámky pro příjemce v bankovním příkazu uveďte „Družina“, příjmení, jméno dítěte, období.

Školní klub (6. až 9. třída)

Zdarma