ZŠMR

Archiv autora: Admin

Kroužek Věda nás baví

Obrázek se základními údaji

Kroužek akreditovaný MŠMT je veden externím lektorem, jeho cílem je zábavným způsobem podpořit u dětí zájem o vědu a poznání. Poplatek za pololetí činí 1 490,- Kč (14 lekcí). Sleva není možná. Kroužek je určen pro žáky 2. až 5.…
Číst více

Návštěva pana velkopřevora

Velkopřevor s doprovodem v kostele

V úterý 1. srpna navštívil naši školu pan velkopřevor Fra´ Pierre de Bizemont v doprovodu pana dr. Ondřeje Mrzílka a pana Pavla Marušky. Školou je provázela paní ředitelka dr. Jaroslava Jenčíková a kladenský administrátor P. Martin Chleborád, který zároveň zajišťoval…
Číst více

Přijatí žáci

Děti jdou do školy

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2023/24 (potenciálně přijati):321, 516, 372, 132, 221, 604, 428, 237, 459, 535, 507, 815, 135, 419, 311, 417, 157. Pokud nebudou nejpozději do pondělí 24.4. do 15:00 hodin vzneseny námitky proti…
Číst více

Zápis do 1. ročníku

Děti jdou do školy

Zájemci o přijetí si mohou stáhnout Žádost o přijetí .odt .pdf a Dotazník pro rodiče .odt .pdf . Doporučujeme, abyste si požádali o konkrétní čas zápisu vyplněním krátkého formuláře. Zákonný zástupce dítěte prokáže svou totožnost občanským průkazem, předloží vyplněnou a…
Číst více