ZŠMR

Homepage Header

Křesťanská ZŠ v Kladně – Kročehlavech

Zápis do 1. ročníku

Děti jdou do školy

Zájemci o přijetí si mohou stáhnout Žádost o přijetí .odt .pdf a Dotazník pro rodiče .odt .pdf . Doporučujeme, abyste si požádali o konkrétní čas zápisu vyplněním krátkého formuláře. Zákonný zástupce dítěte prokáže svou totožnost občanským průkazem, předloží vyplněnou a…
Číst více

Výstava

Naše škola má v těchto dnech svou výstavu v nákupním centru Centrál. Spolu s námi vystavuje i Církevní mateřská školka Radost.

Ledová plocha

Zima nám letos neposkytla pevné ledy na zamrznutých rybnících, proto jsme se vypravili na zimní stadion, abychom vyzkoušeli, jak umíme klouzat, brzdit a bezpečně padat. Všichni měli radost z ledového sportovního vyžití. Nakonec jsme zahlédli i trénink hokejových Rytířů.

Mým povoláním je Láska

O životě svaté Terezie z Lisieux se z knížek dozvěděli žáci třetí třídy během projektu, který probíhal v lednu. Své poznatky poté prezentovali před ostatními třídami školy. „I my máme své velké chyby a hříchy,“ říkala Terezka, „ale nesmí nás…
Číst více

Děkujeme koledníkům

Pan ředitel farní charity Petr Švec osobně poděkoval našim dětem na mši svaté za účast na Tříkrálové sbírce. Rovněž velký dík patří Městskému divadlu v Kladně za zapůjčení kostýmů a všem dospělým, kteří koledníky provázeli naším městem.

My tři králové jdeme k vám

Farní charita Kladno spolu s naší základní školou pořádá tradiční Tříkrálovou sbírku v našem městě. Z výnosu sbírky budou pořízeny kompenzační pomůcky pro dvacetiletou tělesně a mentálně handicapovanou Báru z Kladna. Budou zřízeny úložné prostory pro charitní šatník a zajištěna…
Číst více

Tříkrálová sbírka 2023

Tři králové

Naše škola spolupracuje s Farní charitou Kladno. Máme radost, že letos se naši žáci opět zapojí do Tříkrálové sbírky. PŘISPĚT MŮŽETE: • do stacionární nebo přenosné kasičky– od 1.1.2023 do 15.1.2023 • do online kasičky – platební brána na www.trikralovasbirka.cz…
Číst více