ZŠMR

Homepage Header

Křesťanská ZŠ v Kladně – Kročehlavech

Naše práva

Jaká práva, ale i povinnosti máme ve dvanácti, třinácti, patnácti, šestnácti a osmnácti, jsme se dozvěděli z přednášky JUDr. Jany Burleové. V nedávné době byla schválena novela zákona, obsah změn překvapil i pedagogy.

Z kroužku vaření

Nejkrásnější ťukání na dveře sborovny je v odpoledních hodinách (a také v dopoleních, kdy mají děti pracovní činnosti), protože za dveřmi pak velmi často čeká milé překvapení. A takto to vypadalo v kuchyni:

Procházka ke sv. Jánu

Mluvili jsme o pověsti o vzniku malého kostelíka zasvěceného sv. Janovi. Připomněli jsme si, co se v lese událo na konci 2. světové války. Cestou jsme pojmenovávali rostliny. Ukazovali jsme si znaky, o kterých jsme se učili v hodinách. V…
Číst více

Pomáháme

Velmi nás těší poděkování od obdarovaných, jejichž slova si zde dovolujeme uvést: Dobrý den,touto cestou chci poděkovat paní ředitelce, všem pedagogům apracovníkům školy, taky všem žákům a jejich rodičům za veškerou pomoc,kterou jste poskytli lidem z Ukrajiny. Potraviny, věci osobní…
Číst více

Cesta za G. J. Mendelem

V tomto roce si připomínáme 200 let od narození G. J. Mendela – augustiniánského mnicha, přírodovědce a zakladatele genetiky. Vyrazili jsme do Prahy, kde jsme se o něm dozvěděli více nejen od studentů augustiniánského gymnázia. Líbilo se nám: sedmákům: cesta…
Číst více

Svátek matek a besídka

Po dvou letech přestávky se konala dne 5. května školní besídka – program ke Svátku matek. Maminky, tatínkové, babičky, dědečkové a přátelé školy viděli různá vystoupení, které nacvičily jednotlivé třídy. Nakonec velcí i malí rozezpívali náš kostel. Ve škole si…
Číst více

Z hodin osmáků

Osmáci přišli seznámit děti z první až šesté třídy s trávicí soustavou a zdravou výživou. A ač stejné téma, každá hodina byla úplně jiná a takto to vypadalo: Třeťáci určovali, která potravina patří mezi cukry, tuky, bílkoviny… Čtvrťáci pojmenovávali jednotlivé…
Číst více

Přijatí žáci

Děti jdou do školy

Pořadí žáků podle výsledků přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2022/23 je následující:284, 256, 123, 110, 314, 227, 240, 199, 312, 224, 290, 415, 306. Pokud nebudou nejpozději do pondělí 25.4. do 16:00 hodin vzneseny námitky proti průběhu…
Číst více

Trávicí soustava

O trávící soustavě, o zdravé výživě a celkem o zdravém způsobu života se menší žáci dozvěděli od těch větších. Osmáci si připravili krásnou prezentaci a navštívili menší třídy. Poučili se naši mladší žáci, ale také se tímto způsobem hodně naučili…
Číst více