ZŠMR

Homepage Header

Křesťanská ZŠ v Kladně – Kročehlavech

Zápis do 1. ročníku

Děti jdou do školy

Zájemci o přijetí si stáhnou Žádost o přijetí .odt .pdf a Dotazník pro rodiče .odt .pdf a vyplněné zašlou na emailovou adresu jaroslava.jencikova@gmail.com nejpozději do 16.4.2021. Škola je pak bude neprodleně kontaktovat a domluví s nimi termín online přijímacího pohovoru.…
Číst více

Náš školní herbář

Nemáme možnost být spolu na živo, hrát si spolu na hřišti, dělit se o svačinu, společně se zkoušet před písemkou, společně obědvat u jednoho stolu, půjčovat si kružítka, tahat se za vlasy, společně výmýšlet …. …ale můžeme třeba společně vytvořit…
Číst více

Velikonoce

Beránek

Když nadešla chvíle večeře, posadil se Ježíš s apoštoly za stůl. Tehdy jim řekl: „Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto beránka předtím, než budu trpět. Říkám vám, že už ho neokusím, dokud nedojde naplnění v Božím království.“Vzal chléb,…
Číst více

Předškolička online

Předškolička online

Otevřeli jsme pro předškoláky možnost setkávat se s paní učitelkou každý den odpoledne. Děti rády komunikují i navzájem mezi sebou, učí se „pracovat“ s nástrojem MS Teams. Zájemci o tuto aktivitu mohou napsat na adresu teach.jenk@zsmr.cz .

Pomůžeme našim zdravotníkům

Zůstaňte doma

Uvědomujeme si, že pokud nebudeme navštěvovat supermarkety a obchodní centra, snížíme počet nakažených nemocí covid-19. Pak bude menší i počet vážně nemocných pacientů v nemocnicích. Žáci 5. až 9. třídy se proto v hodinách ICT naučili kupovat potraviny přes internet.…
Číst více

Příroda očima dětí

V měsíci únoru měly děti zachytit, jak vnímají přírodu kolem sebe. Zde jen malý zlomek z došlých děl… ( Jistě si vnímaví šesťáci všimli, že slovo „zlomek“ nacházíme i v krátkém úvodu do výtvarného umění :(. Proto věnujeme k jeho…
Číst více

Jak to vidí děti

První třída poslední dny, kdy byla výuka ve škole, malovala, jak situaci s koronavirem vnímá. Většinou žáci zobrazili karanténu, testování, hygienické zásady, roušky, viry. Povedené a dokončené obrázky odešleme do výtvarné soutěže. dezinfekce rukou

Naše koupelny

Napadlo mě, že by bylo dobré nějakým úkolem alespoň trochu potěšit, rozesmát unavené rodiče, trochu jim odlehčit v této náročné době…úklid koupelny mi přišel ideální. Mým cílem byla odvedená práce, pár slov o jejím průběhu… Stále mě překvapuje, kolika různými…
Číst více

Postní doba a její význam

Půst - sklaenice s čistou vodou

Popeleční středou jsme vstoupili do tzv. postní doby, čtyřicetidenní přípravy na oslavu Velikonoc. Pokaždé, když toto období nastává, připomínám si jedno „plamenné kázání“, které jsem přednesl v prvním roce své kněžské služby, právě na Popeleční středu. Komentoval jsem slova, která…
Číst více