ZŠMR

Dokumenty o škole

Potřebné sešity ve škoním roce 2023-24

Prázdniny a další akce ve školním roce 2023-24

Přehled kroužků Přihláška do kroužku .odt   .pdf

Hygienická opatření k 1.9.2020 .pdf

ŠVP platný od 1. září 2016, od 1. září 2018, od 1.září 2023

Školní řád platný od 1. září 2018

Řád školní družiny platný od 1. září 2016

Řád školního klubu platný od 1. září 2016

Minimální preventivní program platný od 1. září 2017

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

Chodíme na oběd do jídelny protější školy

Volební řád pro volby do školské rady platný od 1. května 2015

Prohlášení o přístupnosti

Ochrana osobních údajů – GDPR