ZŠMR

Dokumenty o škole

Potřebné sešity ve škoním roce 2021-22

Prázdniny a další akce ve školním roce 2019-20, 2021-22

Přehled kroužků ve školním roce 2021-22   Přihláška do kroužku .odt   .pdf

Hygienická opatření k 1.9.2020 .pdf

ŠVP platný od 1. září 2016, od 1. září 2018

Školní řád platný od 1. září 2018

Řád školní družiny platný od 1. září 2016

Řád školního klubu platný od 1. září 2016

Minimální preventivní program platný od 1. září 2017

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020

Chodíme na oběd do jídelny protější školy

Volební řád pro volby do školské rady platný od 1. května 2015

Prohlášení o přístupnosti

Ochrana osobních údajů – GDPR