ZŠMR

Pedagogové

FotoJméno - zkratka
Kontakt
Konzultační hodiny
Mgr. Petra Hanke
Mgr. Petra Hanke – HanP
Studovala na Filozoficko- přírodovědecké fakultě Slezské univerzity obor Anglický jazyk a český jazyk a literatura.
Učí od roku 2012 český jazyk a angličtinu.
Email: teach.hanp@zsmr.cz
po osobní domluvě
SiluetaBarbora Harigelová – HarB
Studuje PedF UK učitelství 2. stupně (HV, Čj).
Asistentka pedagoga od září 2023.
Email: teach.harb@zsmr.cz
Jana Harigelová
Jana Harigelová – HarJ
Studuje PedF UK učitelství 1. stupně.
Učí od září 2022 a je vychovatelkou školního klubu.
Email: teach.harj@zsmr.cz
po osobní domluvě
Lenka HarigelováBc. Lenka Harigelová – HarL
Studovala na Masarykově univerzitě obor Stará hudba. Vede komorní soubor Gemini musicales.
Učí od října 2014 hudební výchovu. Vede kroužek kytary.
Email: teach.harl@zsmr.cz
po osobní domluvě
SiluetaLiana Hryshanova – HryL
Studovala SŠ na Ukrajině.
Asistentka pedagoga od října 2023.
Email: teach.hryl@zsmr.cz
SiluetaMgr. Martin Chleborád – ChlM
Studoval na Katolické teologické fakultě UK v Praze a na Papežské univerzitě v Římě, obor Teologie – misiologie.
Je učitelem náboženství.
Email: teach.chlm@zsmr.cz
po osobní domluvě
Ing. Karel JenčíkIng. Karel Jenčík – JenK
Studoval na ČVUT elektronické počítače a Doplňkové pedagogické studium na PedF UK.
Od září 2015 učí fyziku a ICT. Vede kroužek robotiky a MO, FO.
Email: teach.jenk@zsmr.cz
po osobní domluvě
RNDr. Jaroslava JenčíkováRNDr. Jaroslava Jenčíková – JenJ
Studovala na Matematicko – fyzikální fakultě UK obor Pravděpodobnost a matematická statistika a Doplňkové pedagogické studium na PedF UK.
Učí matematiku. Byla ředitelkou školy v letech 1994 – 2002 a je opět od června 2015.
Email: teach.jenj@zsmr.cz
po osobní domluvě
Mgr. Martina KadeřávkováMgr. Martina Kadeřávková – KadM
Studovala na Teologické fakultě UK a Pedagogické fakultě UK obor Speciální pedagog.
Učí od září 2012. Od června 2015 je zástupkyní ředitelky.
Email: teach.kadm@zsmr.cz
po osobní domluvě
Bc. Simona KajtmanováBc. Simona Kajtmanová – KajS
Studovala na Teologické fakultě Jihočeské univerzity obor Učitelství náboženství a etiky.
Je vychovatelkou ve školní družině od roku 2012 a vedoucí vychovatelkou od září 2015.
Email: teach.kajs@zsmr.cz
Petra KalinováPetra Kalinová – KalP
Studovala na střední průmyslové škole obor administrativa. Absolvovala několik seminářů pro vychovatele ŠD.
Učí od září 2022.
Email: teach.kalp@zsmr.cz
po osobní domluvě
Ing. Carl Kittrell, BsIng. Carl Kittrell, Bs – KitC
Je rodilý mluvčí. Titul stavebního inženýra získal na univerzitě Kansas.
Od roku 2010 učí angličtinu. Vede kroužky angličtiny.
Email: teach.kitc@zsmr.cz
po osobní domluvě
SiluetaMgr. Markéta Kittrellová – KitM
Je manželkou rodilého mluvčího. Žila několik let v USA.
Od roku 2018 učí angličtinu. Vede kroužky angličtiny.
Email: teach.kitm@zsmr.cz
po osobní domluvě
SiluetaLucie Kučerová – KucL
Studovala střední hotelovou školu.
Asistentka pedagoga od prosince 2022.
Email: teach.kucl@zsmr.cz
SiluetaMgr. Lenka Kyselová – KysL
Studovala na Univezitě J. A. Komenského Praha, obor Speciální pedagogika – učitelství.
Učí na 1. stupni od září 2017.
Email: teach.kysl@zsmr.cz
po osobní domluvě
SiluetaMonika Nelibová – NelM
Studovala SŠ s maturitou.
Asistentka pedagoga od září 2022.
Email: teach.nelm@zsmr.cz
Mgr. Jan Poříz OCDThLic. Mgr. Jan Poříz OCD – PorJ
Studoval Katolickou teologickou fakultu UK, CITES / Avila, Španělsko/, je členem Řádu bosých karmelitánů v klášteře ve Slaném.
Je školním kaplanem. Učí náboženství, tělocvik a zeměpis od září 2015.
Email: teach.porj@zsmr.cz
po osobní domluvě
SiluetaBc. Martin Procházka – ProM
Studuje na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, obor Jaderné inženýrství.
Učí od září 2017 (Ch, M, F, Inf).
Email: teach.prom@zsmr.cz
po osobní domluvě
SiluetaMgr. Anna Richtrová -RicA
Studovala na Pedf UK obor Biologie – pedagogika a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.
Učí na 1. a 2. stupni od září 2009. Vede výtvarný kroužek.
Email: teach.rica@zsmr.cz
po osobní domluvě
Mgr. Anna SalátováMgr. Anna Salátová – SalA
Studovala na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity učitelství 2.stupně obor matematika, přírodopis.
Učí od září 2015 matematiku, přírodovědu, zeměpis a výchovu ke zdraví. Vede kroužek keramiky.
Email: teach.sala@zsmr.cz
po osobní domluvě
SiluetaKristýna Šafránková – SafK
Studovala SOŠ s maturitou.
Asistentka pedagoga a vychovatelka ve školní družině od dubna 2023.
Email: teach.safk@zsmr.cz
SiluetaMgr. Kristýna Šrobová – SroK
Studovala VŠ tělesné výchovy a sportu PALESTRA, obor Sportovní a volnočasový pedagog.
Učí tělesnou výchovu na 1. i 2. stupni od září 2017.
Email: teach.srok@zsmr.cz
po osobní domluvě
SiluetaŠárka Tyburcová – TybS
Studovala gymnázium.
Asistentka pedagoga od září 2022, učí pracovní činnosti.
Email: teach.tybs@zsmr.cz
SiluetaPhDr., Mgr. Jaroslav Vítek – VítJ
Studoval Filosofickou fakultu UK, obor Germanistika.
Učí od září 2014 německý jazyk.
Email: teach.vitj@zsmr.cz
po osobní domluvě
SiluetaBarbora Wiesnerová – WieB
Studovala UHK učitelství I. stupně
Učí od února 2024 na prvním stupni.
Email: teach.wieb@zsmr.cz