ZŠMR

Profil školy

Jsme církevní školou, jejímž zřizovatelem je Suverénní řád Maltézských rytířů. Přijímáme děti z věřících i nevěřících rodin, důležitý je jejich kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

Naše osnovy splňují požadavky ministerstva školství stejně jako osnovy státních škol. Vyučování navíc obsahuje informace o evropské křesťanské kultuře.

Angličtina je povinným předmětem od 1. třídy, rodilý mluvčí vyučuje ve všech třídách.

Naše škola funguje od září roku 1991. Máme všech devět tříd. Malé třídní kolektivy umožňují individuální práci a přispívají k bezpečnému prostředí. Žáci z deváté třídy se pravidelně dostávají na školy podle svých představ.

Přijďte se podívat do naší školy – po domluvě kdykoliv.