ZŠMR

Přijatí žáci

Děti jdou do školy

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2024/25 (potenciálně přijati):
123, 234, 427, 472, 140, 125, 241, 387, 137, 114, 250, 216, 393, 118, 134, 238.

Pokud nebudou nejpozději do pondělí 22. 4. do 15:00 hodin vzneseny námitky proti průběhu přijímacího řízení,
můžeme podle správního řádu prohlásit výše uvedené žáky za přijaté.
Rozhodnutí o přijetí pošle škola do 24. 4. na emailové adresy rodičů a na vyžádání též poštou na adresu uvedenou rodiči při zápisu.

Těšíme se na nové prvňáčky.

O odklad školní docházky při zápisu požádali:
327, 345, 357, 147, 152, 263.

Nepřijatí žáci – kódy:
223, 456, 130, 132, 255, 246, 253, 372, 436.