ZŠMR

Homepage Header

Křesťanská ZŠ v Kladně – Kročehlavech

Herbář díl druhý

Děti, jste báječné!!! Máme dalších 39 nových příspěvků!!! (Ochutnávka níže.) Také si všímáte, že nám rozkvétají další a další květiny, keře, stromy…. Nazapomeňte je vyfotit, protože už TEĎ se těším na vaše další objevy! Název – Sasanka pryskyřníkovitáLatinský název –…
Číst více

Třebichovická olšinka

Je to místo, kam, pokud přijdete, na chvíli zůstanete stát v němém úžasu při pohledu na louku plnou bledulí, kterou lemují vysoké olše. A toto místo tento rok navštívilo neuvěřitelných 9 dětí (a to jsou pouze ty, o kterých vím:).…
Číst více

Herbář díl první

Hned v prvním týdnu existence našeho herbáře jsem dostala od devíti úžasných dětí  42 jarních rostlin. Objevila se zde i jedna parazitická, nezelená, kterou jsem sama nikdy neviděla! Zjistila jsem spoustu nových zajímavostí – taky si dáváte sedmikrásky do polévky?…
Číst více

Zápis do 1. ročníku

Děti jdou do školy

Zájemci o přijetí si stáhnou Žádost o přijetí .odt .pdf a Dotazník pro rodiče .odt .pdf a vyplněné zašlou na emailovou adresu jaroslava.jencikova@gmail.com nejpozději do 16.4.2021. Škola je pak bude neprodleně kontaktovat a domluví s nimi termín online přijímacího pohovoru.…
Číst více

Náš školní herbář

Nemáme možnost být spolu na živo, hrát si spolu na hřišti, dělit se o svačinu, společně se zkoušet před písemkou, společně obědvat u jednoho stolu, půjčovat si kružítka, tahat se za vlasy, společně výmýšlet …. …ale můžeme třeba společně vytvořit…
Číst více

Velikonoce

Beránek

Když nadešla chvíle večeře, posadil se Ježíš s apoštoly za stůl. Tehdy jim řekl: „Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto beránka předtím, než budu trpět. Říkám vám, že už ho neokusím, dokud nedojde naplnění v Božím království.“Vzal chléb,…
Číst více

Předškolička online

Předškolička online

Otevřeli jsme pro předškoláky možnost setkávat se s paní učitelkou každý den odpoledne. Děti rády komunikují i navzájem mezi sebou, učí se „pracovat“ s nástrojem MS Teams. Zájemci o tuto aktivitu mohou napsat na adresu teach.jenk@zsmr.cz .

Pomůžeme našim zdravotníkům

Zůstaňte doma

Uvědomujeme si, že pokud nebudeme navštěvovat supermarkety a obchodní centra, snížíme počet nakažených nemocí covid-19. Pak bude menší i počet vážně nemocných pacientů v nemocnicích. Žáci 5. až 9. třídy se proto v hodinách ICT naučili kupovat potraviny přes internet.…
Číst více

Příroda očima dětí

V měsíci únoru měly děti zachytit, jak vnímají přírodu kolem sebe. Zde jen malý zlomek z došlých děl… ( Jistě si vnímaví šesťáci všimli, že slovo „zlomek“ nacházíme i v krátkém úvodu do výtvarného umění :(. Proto věnujeme k jeho…
Číst více