ZŠMR

Rekordy v ZMO

Máme radost spolu se žáky, kterým se při posledním tréninku povedlo

překonat své osobní výsledky v počítání základních matematických

operací do 100 v čase 7 minut.

Martin Vaněk bez jediné chyby a počet 177 správně,

Svůj osobní rekord překonala Tianka, správně bez chyby 48 příkladů,

Sebík měl 158 správných a 5 chyb. Anička se přiblížila ke 100.

A nejvíce nás potěšil Kryštof Vítek, jenž dokázal

vypočítat 208 příkladů s 5 chybami. Získal by tedy 203 bodů!