ZŠMR

Zápis do 1. ročníku

Děti jdou do školy

Zájemci o přijetí si mohou stáhnout Žádost o přijetí .odt .pdf a Dotazník pro rodiče .odt .pdf .

Doporučujeme, abyste si požádali o konkrétní čas zápisu vyplněním krátkého formuláře.

Zákonný zástupce dítěte prokáže svou totožnost občanským průkazem, předloží vyplněnou a podepsanou žádost s přílohou a rodný list dítěte.

Přijímací řízení je zaměřeno na orientační posouzení připravenosti dítěte, na vzdělávání v oblasti sociálních, komunikativních a dalších dovedností rozvíjených v předškolním vzdělávání.

Bližší informace najdete zde.