ZŠMR

Sestra Petra

V posledním čase naši školu navštěvují vzácní hosté.

Jedním z nich je i sestra vincentka Petra Součková. Bývalá žákyně

školy pracuje v řádu sv. Vincence de Paul. Duchovním posláním

společenství sester je prokazovat skutky milosrdenství v pokoře,

prostotě a lásce. Našim žákům pověděla o svých zkušenostech

s misijní prací v chudých afrických krajích. Mladším žákům rozdala

omalovánky, které sama vytvořila.