ZŠMR

Za svatým Václavem do lesa

Po třech letech se mohli naši žáci seznámit s historií časů našeho patrona

svatého Václava formou projektu v lese.

Osmá a devátá třída, pod vedením paní učitelky Salátové,

připravila několik interaktivních stanovišť. Děti procházely cestičkami a

postupně potkávaly převozníky, stavitelé chrámu, rybáře a žebráky.

Svatováclavský chorál je přivábil až k svaté Ludmile. Ta jim povyprávěla

něco o svém vnukovi. Darovala jim malé knížečky se životopisem o sv.

Václavovi, naučila je písničku k narozeninám, kterou mu potom zazpívaly.

Nakonec všichni doputovali k Václavovi a děti zabránily pokusu

o krádež jeho pokladu, dostaly čelenky odvahy a spokojené, plné zážitků

se vrátily do školy.