ZŠMR

Svátek matek a besídka

Po dvou letech přestávky se konala dne 5. května školní besídka – program

ke Svátku matek. Maminky, tatínkové, babičky, dědečkové a přátelé školy

viděli různá vystoupení, které nacvičily jednotlivé třídy. Nakonec

velcí i malí rozezpívali náš kostel. Ve škole si mohli všichni

prohlédnout třídy, navštívit kavárnu, toustárnu, vidět keramickou dílnu

a výrobky dětí, navštívit burzu knih, prezentaci školy v různých médiích

a pohovořit si spolu o svých dětech s paní učitelkami. Uskutečnilo se se i

setkání našich bývalých žáků.