ZŠMR

Přijatí žáci

Děti jdou do školy

Pořadí žáků podle výsledků přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2022/23 je následující:
284, 256, 123, 110, 314, 227, 240, 199, 312, 224, 290, 415, 306.

Pokud nebudou nejpozději do pondělí 25.4. do 16:00 hodin vzneseny námitky proti průběhu přijímacího řízení,
můžeme podle správního řádu prohlásit výše uvedené žáky za přijaté.
Rozhodnutí o přijetí pošle škola 26.4. na emailové adresy rodičů a na vyžádání též poštou na adresu uvedenou rodiči při zápisu.

O odklad školní docházky při zápisu požádali:
112, 190, 140, 211, 115.

Těšíme se na nové prvňáčky.