ZŠMR

Slavnostní ukončení školního roku

Ukončili jsme velice náročný školní rok.

Poděkování patří žákům i pedagogům, kteří

udělali vše pro to, aby i v čase distanční výuky

vzorně plnili své školní povinnosti. Rovněž všem rodičům,

kteří se zasloužili o to, aby žáci výuku nezanedbávali.

A samozřejmě vedení školy za zvládnutí nelehkých úkolů

které se objevovaly během celého školního roku.

Ocenění byli žáci za různé práce a aktivity v prezenční i distanční

době. A našim deváťákům, kteří stáli v kostele ve slavnostním

oblečení a s šerpami přejeme, ať úspěšně pokračují v dalších studiích,

ať se jim v životě daří.

Vydatný odpočinek o letních prázdninách všem!

pedagogický sbor