ZŠMR

Nezařazené

Cesta za G. J. Mendelem

V tomto roce si připomínáme 200 let od narození G. J. Mendela – augustiniánského mnicha, přírodovědce a zakladatele genetiky. Vyrazili jsme do Prahy, kde jsme se o něm dozvěděli více nejen od studentů augustiniánského gymnázia. Líbilo se nám: sedmákům: cesta…
Číst více

Svátek matek a besídka

Po dvou letech přestávky se konala dne 5. května školní besídka – program ke Svátku matek. Maminky, tatínkové, babičky, dědečkové a přátelé školy viděli různá vystoupení, které nacvičily jednotlivé třídy. Nakonec velcí i malí rozezpívali náš kostel. Ve škole si…
Číst více

Z hodin osmáků

Osmáci přišli seznámit děti z první až šesté třídy s trávicí soustavou a zdravou výživou. A ač stejné téma, každá hodina byla úplně jiná a takto to vypadalo: Třeťáci určovali, která potravina patří mezi cukry, tuky, bílkoviny… Čtvrťáci pojmenovávali jednotlivé…
Číst více

Přijatí žáci

Děti jdou do školy

Pořadí žáků podle výsledků přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2022/23 je následující:284, 256, 123, 110, 314, 227, 240, 199, 312, 224, 290, 415, 306. Pokud nebudou nejpozději do pondělí 25.4. do 16:00 hodin vzneseny námitky proti průběhu…
Číst více

Trávicí soustava

O trávící soustavě, o zdravé výživě a celkem o zdravém způsobu života se menší žáci dozvěděli od těch větších. Osmáci si připravili krásnou prezentaci a navštívili menší třídy. Poučili se naši mladší žáci, ale také se tímto způsobem hodně naučili…
Číst více

Z hodiny zeměpisu

Už toho hodně víme. Poloměr Země je 6 378km a provázkem se vyměřuje ideálně. Tlaková výše ani tlaková níže nás nepřekvapí. Mezi pravidelné větry patří pasáty. Chyby vodou odstraníme. Vše bereme s nadhledem. Společně nám to jde na 1*! Pro…
Číst více

Velikonoční vajíčka

Myslela jsem, že to kluky nebude bavit. Byla jsem přesvědčena, že nedonesou vajíčka. Už jsem se rozhodla hodinu malování voskem zrušit. Pak mi dva kluci na obědě vyprávěli, jak sami vyfukovali vajička brčkem a pak si smažili omeletu. To už…
Číst více

Magnetismus

S magnety nás na první stupeň přišel seznámit náš pan učitel Martin Procházka. Něco už jsme věděli, páťáci dokonce i to, že nad Zemí máme magnetické pole. Účinky silnějších magnetů si vyzkoušel každý z nás. Udivila nás magnetická tekutina, která…
Číst více

Zápis do 1. ročníku

Děti jdou do školy

Zájemci o přijetí si mohou stáhnout Žádost o přijetí .odt .pdf a Dotazník pro rodiče .odt .pdf . Doporučujeme, abyste si objednali konkrétní čas zápisu na emailové adrese skola@zsmr.cz Přijímací řízení je zaměřeno na orientační posouzení připravenosti dítěte na vzdělávání…
Číst více