ZŠMR

Archiv autora: Admin

Výsledky voleb do školské rady

V úterý 14. 9. se konaly volby do školské rady naší školy. Za rodiče byli zvoleni: Dembinná Lenka Nelibová Renata Za učitele byli zvoleni: Harigelová Jana Kadeřávková Martina Děkujeme všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu těchto voleb.

Zápis do 1. ročníku

Děti jdou do školy

Zájemci o přijetí si stáhnou Žádost o přijetí .odt .pdf a Dotazník pro rodiče .odt .pdf a vyplněné zašlou na emailovou adresu jaroslava.jencikova@gmail.com nejpozději do 16.4.2021. Škola je pak bude neprodleně kontaktovat a domluví s nimi termín online přijímacího pohovoru.…
Číst více

Velikonoce

Beránek

Když nadešla chvíle večeře, posadil se Ježíš s apoštoly za stůl. Tehdy jim řekl: „Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto beránka předtím, než budu trpět. Říkám vám, že už ho neokusím, dokud nedojde naplnění v Božím království.“Vzal chléb,…
Číst více

Předškolička online

Předškolička online

Otevřeli jsme pro předškoláky možnost setkávat se s paní učitelkou každý den odpoledne. Děti rády komunikují i navzájem mezi sebou, učí se „pracovat“ s nástrojem MS Teams. Zájemci o tuto aktivitu mohou napsat na adresu teach.jenk@zsmr.cz .

Adventní zamyšlení

Svicen zelený

Ó radostné světlo svaté slávy nesmrtelného Otce, nebeský, svatý, blažený Ježíši Kriste! Když jsme došli k západu slunce a patříme na světlo večera, zpíváme Otci, Synu i Duchu Svatému, Bože! Je spravedlivé, že tě chválíme v každé době prosebnými hlasy, ó Synu…
Číst více

Výuka od 30.11.2020

Rozvrh hodin

Vážení rodiče, milí žáci, podle pokynů MŠMT nastoupí 30.11. všichni žáci prvního stupně, žáci 9. třídy (a budou pokračovat prezenčně do odvolání). V týdnu od 30.11. bude chodit do školy 6. a 8. třída a nastoupí znovu 14.12. V týdnu…
Číst více

V pátek jdeme do školy

Oznamujeme, že v pátek 25. září probíhá v naší škole výuka (a kroužky) beze změny. Přejeme příjemný prodloužený víkend se svátkem svatého Václava.