ZŠMR

Závěrečné práce

Závěrečné práce na různá témata nám předvedli deváťáci.

Dozvěděli jsme se vše o našich zubech.

Seznámili jsme se se street art.

Porozuměli jsme nebezpečí onemocnění vzteklinou.

Poznali jsme nové PC hry.

Také jsme se dozvěděli o historii neštovic.

Pozorovali jsme, jak funguje vodovodní řád.

Seděli jsme, ani jsme nedutali.

Někteří stáli, ani nedutali.

Ale pak přišli kluci s prezentací o tom, jak chystali slavnostní menu.

A bylo po klidu, protože na ochutnání donesli margot muffiny.

A takto jsme prezentovali našim mladším spolužákům.