ZŠMR

Mým povoláním je Láska

O životě svaté Terezie z Lisieux se z knížek dozvěděli

žáci třetí třídy během projektu, který probíhal v lednu.

Své poznatky poté prezentovali před ostatními třídami školy.

„I my máme své velké chyby a hříchy,“ říkala Terezka, „ale nesmí nás

to zabrzdit v lásce k Bohu a k druhým lidem.“ Její „malá cesta

může být pro náš život příkladem a inspirací v konání a v duchovním

rozvoji.