ZŠMR

Přírodovědná exkurze

Za jarní květenou a zkamenělinami jsme vyrazili do Libušína. Nešel opomenout ani fakt, že zde v dobách dávných stávalo hradiště, a tak jsme si připomenuli kněžnu Libuši. Radovali jsme se z jarních rostlin a na haldě jsme objevili spoustu zkamenělin přesliček a plavuní.

Naše objevy
Naše objevy
Naše objevy
I houby jsme našli…
Orsej jarní
Naše objevy
Naše objevy
Výstup

Výstup
Zasloužený odpočinek
Co jsme všechno objevili.
Poznáváte kněžnu Libuši?
Na haldě
Na haldě
Přeslička nebo plavuně?
Přeslička nebo plavuně?
Naše úlovky
Podbílek šupinatý
Bažantka vytrvalá
Kopytník evropský
Orsej jarní
Dymnivka dutá
Mladé listy kapradiny
Smrž
Jarní lodyhy přesličky největší