ZŠMR

Postní doba a její význam

Půst - sklaenice s čistou vodou

Popeleční středou jsme vstoupili do tzv. postní doby, čtyřicetidenní přípravy na oslavu Velikonoc. Pokaždé, když toto období nastává, připomínám si jedno „plamenné kázání“, které jsem přednesl v prvním roce své kněžské služby, právě na Popeleční středu. Komentoval jsem slova, která onen den zaznívají při mši svaté: „Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš“, a „Obrať se a věř evangeliu.“ Na základě těchto slov jsem své posluchače „poučil“ o jejich smrtelnosti, hříšnosti a nutnosti pokání.

    Po mši zůstala v kostele jedna žena, která vypadala velmi smutně. Dodal jsem si tedy odvahy a zeptal se, co ji trápí. Řekla mi, že přišla do kostela po dlouhé době, a že zde hledala útěchu, avšak moje „plamenné kázání“ o hříchu a smrti spíše ještě znásobilo její bolest. 

    Až po jistém čase jsem si uvědomil, že mému kázání přeci jen něco podstatného chybělo. O hříchu a smrti jsem promluvil výstižně, opomenul jsem však připomenout, že Kristus nás ze hříchu a smrti vykoupil. Právě tuto skutečnost slavíme o Velikonocích a právě na jejich oslavu se připravujeme během postní doby. 

    Kéž si tedy během 40 dní, které jsou před námi, uvědomujeme svou hříšnost a smrtelnost, především však to, že nejsme v hříchu a smrti ponecháni, neboť Kristus za nás zemřel a vstal z mrtvých. Především tuto pravdu křesťanské víry jsme pozváni znovu objevit a radovat se z ní.

P. Jan Poříz, školní kaplan