ZŠMR

Matematika všemi smysly

V první třídě rozvíjíme prostorovou orientaci a přitom

se učíme například takový rozklad čísel.

Navazujeme tak na zkušenosti dětí s hrou s kostkami.

Učíme se nakreslit si jednoduchý plánek a podle něj postavit

krychlovou stavbu. Poznáváme, zda máme dobrý odhad

( při odhadu počtu krychlí použitých na stavbu) a rozvíjíme

krátkodobou prostorovou paměť, když stavíme stavby dle předlohy.

Na první pohled to vypadá tak, že si pouze hrajeme s kostkami…