ZŠMR

Cyklovýlet

Skupina žáků s panem učitelem Pořízem vyrazila na cyklovýlet. Koronavirus je totiž vykázal z tělocvičny a tohle bylo pěkné řešení.

Cyklisté jeli přes Bažantnici do Hřebče, dále pokračovali po cyklostezce do Lidic a své „cykloputování“ zakončili na návsi v Makotřasech.

Po cestě se jim naskytl krásný, ač smutný pohled na základy bývalého kostela sv. Martina v Lidicích a na celý areál památníku. Protože se nechtěli vracet stejnou cestou, pokračovali po zelené turistické značce do Bělok a dále pak po cyklostezce 0079 zpět do Kladna.

Dle aplikace Mapy.cz měřila celá trasa 21,3 km. Chlapcům patří uznání za statečný výkon. A panu učiteli zase uznání za šalamounské řešení.