ZŠMR

Distanční výuka 14.10. – 23.10.

Děti jdou do školy

Podle usnesení vlády ČR č. 1022 o přijetí krizového opatření je v naší škole zavedena distanční výuka.

Podzimní prázdniny budou 26.10. – 30.10., plánovaný návrat dětí do školy je pondělí 2. listopadu. Aktuální informace sledujte ve sdělovacích prostředcích.

Obědy ve školní jídelně jsou odhlášeny hromadně, navolte si včas oběd na pondělí 2.11.