ZŠMR

Hudební přespávačka

Sešli jsme se, abychom hráli a zpívali.

Ale nejdřív bylo potřeba se pořádně posilnit.

Také bylo potřeba si pro dobrou náladu zahrát pár her.

Také popovídat si člověk musí.

Ale přes všechny tyto překážky jsme hráli a zpívali. Zpívali a hráli, a to až do noci.

A po krátkém spánku velká snídaně a šup do lavic.

Přijďte si nás poslechnout na mši svatou 10. 6. v 8:05.