ZŠMR

Motýli

Žáci 3., 4., 5. třídy měli možnost vidět krásu motýlích křídel

v Botanické zahradě v Praze. Obdivovali jsme, jak nám nad hlavami létali,

a vnímali jsme i to pralesní vlhko kolem. Viděli jsme i různé tropické a

subtropické rostliny. Některé masožravé. Slyšeli jsem mnoho zajímavého

ze života motýlů a taky jsme se mnoho vyptávali. Děkujeme za skvělý výlet!