ZŠMR

Pouť do Hájku

„Ve jménu Božím kráčejme

a jeho milost požádejme,

ať ta s námi ráči býti

nás tu, kde jdem provoditi.“

To je první sloka poutnické písně, kterou nás paní učitelka

hudební výchovy naučila a se kterou jsme kráčeli do kláštera v Hájku.

Tam jsme doputovali za krásného počasí, abychom mohli

společně s bratrem františkánem Filipem i P. Martinem

slavit mši svatou. Prohlédli jsme si pak prostory kláštera a pomodlili

se v kapli Panny Marie. Děkujeme, že jsme mohli býti poutníky!