ZŠMR

Přijatí žáci

Děti jdou do školy

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2023/24 (potenciálně přijati):
321, 516, 372, 132, 221, 604, 428, 237, 459, 535, 507, 815, 135, 419, 311, 417, 157.

Pokud nebudou nejpozději do pondělí 24.4. do 15:00 hodin vzneseny námitky proti průběhu přijímacího řízení,
můžeme podle správního řádu prohlásit výše uvedené žáky za přijaté.
Rozhodnutí o přijetí pošle škola do 26.4. na emailové adresy rodičů a na vyžádání též poštou na adresu uvedenou rodiči při zápisu.

Těšíme se na nové prvňáčky.

O odklad školní docházky při zápisu požádali:
148, 149.

Nepřijatí žáci – kódy:
123, 482, 583, 228, 143, 334, 217, 511, 724, 986, 169, 731, 785, 352, 783.