ZŠMR

My tři králové jdeme k vám

Farní charita Kladno spolu s naší základní školou pořádá

tradiční Tříkrálovou sbírku v našem městě. Z výnosu sbírky

budou pořízeny kompenzační pomůcky pro dvacetiletou tělesně

a mentálně handicapovanou Báru z Kladna. Budou zřízeny úložné

prostory pro charitní šatník a zajištěna potravinová pomoc

pro lidi v nouzi. Děkujeme za každý příspěvek, který pomůže těm,

kdo to skutečně potřebují. Děkujeme rovněž všem, kdo

se tříkrálového koledování zúčastnili a také se na něm jakýmkoliv způsobem podíleli.