ZŠMR

Informace k začátku školního roku

Vážení rodiče,

dovolte mi několik informací k začátku školního roku.

1.9. 8:05 školní mše svatá s účastí pana kardinála Duky,
9:00 – 9:45 žáci ve třídách
2.9. 8:05 – 11:00 dle rozvrhu, odpolední družina bude zajištěna pouze v nutných případech
důvodem zkrácení výuky je čistění a voskování podlah profesionální firmou
od 5.9. výuka dle rozvrhu

8.9. v 16:00 Vás zveme na seznámení s financováním školy včetně režie obědů, třídní schůzky budou od 16:30 první stupeň, od 17:00 druhý stupeň

Nově zavádíme od září následující variabilní symboly, uvádějte také jméno a příjmení dítěte.

Variabilní symboly plateb:
———————————————
111 školné
222 školní družina
333 kroužky
444 režie obědů
———————————————

Záloha na režii obědů bude 800,- Kč na období září až prosinec 2022, v lednu vyúčtujeme.
Škola hradí režii obědů vždy za celý měsíc najednou. Jde o právní vztah mezi školami.
Pokud byste chtěli pro svoje dítě kupovat obědy mimo tuto smlouvu, byli byste zařazeni do kategorie „cizí strávník“ a cena oběda by vycházela asi na 55,- Kč.

S pozdravem

Jaroslava Jenčíková

Pro Vaše pohodlí můžete využít též QR šablony plateb. Jen prosím věnujte pozornost identifikaci platby (zprávě pro příjemce) a správné částce.