ZŠMR

Vodní svět

Náš keramický kroužek se zúčastnil keramického festivalu na téma VODNÍ SVĚT, který probíhal ve Slaném.

Máme radost, že se naše lodě, paryby, ryby, obojživelníci, plazi i mořské panny líbili.

Také my jsme na keramické výstavě načerpali spoustu nových inspirací, co v příštím roce vyrábět.