ZŠMR

Povídání s pamětníkem

V úterý za námi přišel besedovat Ing. Zdeněk Žemlička. Vyprávěl nám o svých zážitcích z konce 2. světové války, o roce 1948 a 1968. Řekl nám mnoho zajímavých věcí o listopadu 1989. Hodně nás zajímaly i jeho zážitky z vojny. Další zajímavé informace jsme se dozvěděli o uprchlickém táboře a azylovém domě, které p. Žemlička po „Sametové“ revoluci vedl. Tématy jsme byli tak zaujati, že se nám nechtělo věřit, že už je konec vyučování.