ZŠMR

Výlet po stopách J. Foglara a do Čihoště

Ve středu 18. 5. ráno vyrazili žáci naší 4. – 9. třídy na dvoudenní výlet po stopách hochů od Bobří řeky a do Čihoště. Ráno jsme se plní očekávání sešli na vlakovém nádraží a spolu s učitelským doprovodem se vydali na dlouhou cestu vlakem do Světlé nad Sázavou.

Odtud jsme šli po stopách hochů od Bobří řeky. Cesta nás vedla chvíli městem, ale potom jsme se ponořili do lesů a část našeho výletu byla podél řeky Sázavy. Po 15 km jsme konečně dorazili do Sluneční zátoky. Ubytovali jsme se a mohli jsme si vybrat, jaký program do večeře chceme. Část dětí se rozhodla jít vyzkoušet lodičky na Sázavě, další děti vyzkoušely koupání a jiní šli hrát kopanou nebo stolní tenis. Někteří jen tak seděli a povídali si. Po večeři jsme ještě chvíli hráli různé hry.

Spát se šlo brzy, abychom byli všichni čerství na druhou část našeho putování. Sice byla kratší, ale o něco náročnější než předešlý den. Jako správní poutníci jsme v Čihošti nejprve navštívili kostel. Místní pan farář nám zajímavě vyprávěl o čihošťském zázraku a osudech otce J. Toufara. Nakonec jsme měli i mši svatou.

Po dobrém obědě v místní restauraci, někteří z nás posbírali zbytky sil a šli se podívat do středu České republiky. Pak už jsme jen nastoupili do autobusu, který na nás čekal a vyrazili jsme na cestu zpět do Kladna.

Celému našemu dospěláckému doprovodu děkujeme za spoustu nádherných zážitků.

Za všechny zúčastněné žáci 9. třídy.