ZŠMR

Úsměvka

V geometrii můžeme zažít i legraci.

To když jsme si chtěli po prázdninách vzpomenout, jak se jmenuje

ta rovná čára, která má dva krajní body.

Od žáků druhé třídy přilétaly nápady jako úsměvka, úselka,

usekaná, úsek… a paní učitelka je zaznamenala na tabuli.

Poté jsme se učili lomenou čáru, a tu nazvali termínem: špičaté hory.