ZŠMR

Matematika s kamarády

Měli jsme velkou radost, protože jsme mohli zažít krásnou

hodinu matematiky s kamarády ze sedmé třídy. Nakupovali jsme

potraviny, sčítali, odčítali a učili jsme se, co měříme v kg, co v l a

ml a přitom jsme se dozvěděli, co je pro nás zdravé, co ne… A taky něco o

kamarádovi ze sedmé třídy. A náš kamarád se něco dozvěděl o nás.

Takové hodiny nás opravdu baví!