ZŠMR

Prezentace

Prázdniny jsou sice již dávno za námi,

ale vzpomínky zůstaly nejen v naší mysli, ale

jsou zaznamenány v prázdninových denících.

Některé byly na velice dobré úrovni, obsahovaly

nejen psaní, ale i fotografie, vstupenky, domácí práce, kresby ap.

Druháci je před třídou úspěšně odprezentovali.