ZŠMR

Archiv autora: SalA

Hostina skřítků

Na hostině nás uvítala “skřítka”, která měla radost z našeho keramického tvoření, a proto nám slavnostně předala diplomy. A potom začala pravá skřítkovská hostina. Pili jsme a jedli. (Informace pro maminky: Před hostinou byly stoly 3x umyty a desinfikovány:). Jedli…
Číst více

Rytířský den

Po dvouleté odmlce jsme si zase mohli užít den plný her. Byli jsme rozděleni do skupinek napříč ročníky a plnili jsme zadané úkoly. Měli jsme možnost vzájemně se lépe poznat a na konci dne se společně podělit o drobné ceny.

Vodní svět

Náš keramický kroužek se zúčastnil keramického festivalu na téma VODNÍ SVĚT, který probíhal ve Slaném. Máme radost, že se naše lodě, paryby, ryby, obojživelníci, plazi i mořské panny líbili. Také my jsme na keramické výstavě načerpali spoustu nových inspirací, co…
Číst více

Absolventské práce

Jedním z posledních velkých úkolů na naší škole je vytvoření závěrečné práce, ve které se deváťáci seznámí s tím, jak takové dílo napsat a jak ho odprezentovat. A pokud se jedná o praktické téma jako je třeba Zdravý životní styl,…
Číst více

Naše práva

Jaká práva, ale i povinnosti máme ve dvanácti, třinácti, patnácti, šestnácti a osmnácti, jsme se dozvěděli z přednášky JUDr. Jany Burleové. V nedávné době byla schválena novela zákona, obsah změn překvapil i pedagogy.

Z kroužku vaření

Nejkrásnější ťukání na dveře sborovny je v odpoledních hodinách (a také v dopoleních, kdy mají děti pracovní činnosti), protože za dveřmi pak velmi často čeká milé překvapení. A takto to vypadalo v kuchyni:

Procházka ke sv. Jánu

Mluvili jsme o pověsti o vzniku malého kostelíka zasvěceného sv. Janovi. Připomněli jsme si, co se v lese událo na konci 2. světové války. Cestou jsme pojmenovávali rostliny. Ukazovali jsme si znaky, o kterých jsme se učili v hodinách. V…
Číst více

Cesta za G. J. Mendelem

V tomto roce si připomínáme 200 let od narození G. J. Mendela – augustiniánského mnicha, přírodovědce a zakladatele genetiky. Vyrazili jsme do Prahy, kde jsme se o něm dozvěděli více nejen od studentů augustiniánského gymnázia. Líbilo se nám: sedmákům: cesta…
Číst více

Z hodin osmáků

Osmáci přišli seznámit děti z první až šesté třídy s trávicí soustavou a zdravou výživou. A ač stejné téma, každá hodina byla úplně jiná a takto to vypadalo: Třeťáci určovali, která potravina patří mezi cukry, tuky, bílkoviny… Čtvrťáci pojmenovávali jednotlivé…
Číst více